Hoe informeren én inspireren we bloemisten om bloemen van het seizoen in te kopen?

 • Design systems
 • User experience design
 • Microservices
 • Applicatie-architectuur

Over

Royal FloraHolland is ‘s werelds grootste marktplaats voor bloemen en planten. Als veilingbedrijf faciliteert het de inkoop en verkoop van bloemen en planten, met een uitgebreid netwerk van kwekers en bloemisten. Ze bieden ook waardevolle marktinformatie en ondersteunende diensten aan hun leden. Daarnaast investeert Royal FloraHolland in innovatie en duurzaamheid.

Uitdaging

Royal FloraHolland heeft de ambitie om haar kwekers en kopers te ondersteunen bij het accuraat houden van kennis over bloemen in het seizoen. Royal FloraHolland concludeerde uit onderzoek dat de kennis over bloemen in het seizoen onder bloemisten in Europa beperkt aanwezig is en daardoor de bloemen ook onvoldoende worden ingekocht.

 • Branche Sierteelt

Observatie

‘De huidige promotie activiteiten van Royal FloraHolland sluiten onvoldoende aan bij de ambitie om de bloemist te helpen om inspiratie om te zetten naar verkoopkansen in de winkel’

Van promotie naar inkopen

De verschuiving van “Van promotie naar inkopen” bij bloemisten benadrukt een verandering in focus, waarbij ze zich steeds meer richten op strategisch inkopen in plaats van louter promotie. Door zorgvuldig te selecteren waar ze hun bloemen inkopen, kunnen bloemisten een concurrentievoordeel behalen en voldoen aan de groeiende vraag naar kwalitatieve en duurzame bloemen.

 • 01 Elke dag promotie op basis van verkoopdata

  “Elke dag promotie op basis van verkoopdata” is een strategische benadering waarbij bloemisten gebruikmaken van gedetailleerde verkoopgegevens om hun promotieactiviteiten continu te optimaliseren. Door zorgvuldige analyse van de verzamelde data kunnen bloemisten inzicht krijgen in trends, seizoensgebonden vraagpatronen en de specifieke voorkeuren van verschillende klantensegmenten.

  Met deze waardevolle informatie kunnen bloemisten gerichte promotieacties ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften en interesses van hun klanten. Ze kunnen specifieke bloemsoorten, arrangementen of aanbiedingen selecteren op basis van de meest gevraagde producten, bestverkochte categorieën of populaire seizoenen. Door de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste doelgroep te communiceren, kunnen ze de klantbetrokkenheid vergroten en de omzet maximaliseren.

  Deze aanpak biedt bloemisten het voordeel van een data-gedreven benadering van promotie, waarbij ze hun marketingbudgetten effectiever kunnen inzetten. Door voortdurend de verkoopdata te monitoren en te analyseren, kunnen bloemisten hun promotiestrategieën in realtime aanpassen en optimaliseren. Dit stelt hen in staat om snel in te spelen op veranderende markttrends en klantvoorkeuren, waardoor ze een concurrentievoordeel behalen en een sterke positie behouden in de bloemenbranche.

 • 02 Marktinzichten voor kwekers

  Marktinzichten vormen een essentieel instrument voor kwekers, omdat ze waardevolle informatie bieden over de dynamiek van de bloemen- en plantenmarkt. Door het verkrijgen van gedetailleerd inzicht in markttrends, vraagpatronen en consumentengedrag kunnen kwekers strategische beslissingen nemen om hun teeltplanning, productassortiment en bedrijfsvoering te optimaliseren.

  Het analyseren van marktinzichten stelt kwekers in staat om trends te identificeren die van invloed zijn op de vraag naar specifieke bloemen- en plantensoorten. Ze kunnen belangrijke informatie verzamelen over seizoensgebondenheid, populaire kleuren en stijlen, opkomende trends en specifieke voorkeuren van consumenten. Dit stelt kwekers in staat om hun teelt- en productieprocessen af te stemmen op de actuele vraag van de markt, waardoor ze een concurrentievoordeel behalen en hun verkoopkansen vergroten.

  Bovendien kunnen marktinzichten kwekers helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot prijszetting, distributiekanalen en marketingstrategieën. Door een diepgaand begrip van de marktvraag kunnen kwekers hun prijzen competitief houden en hun producten op de juiste manier positioneren. Ze kunnen ook effectieve distributiekanalen identificeren en gerichte marketingcampagnes ontwikkelen om hun producten onder de aandacht van de juiste doelgroep te brengen.

  Door voortdurend te investeren in het verzamelen en analyseren van marktinzichten, kunnen kwekers hun bedrijfsprestaties verbeteren en zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Het stelt hen in staat om proactief in te spelen op de behoeften van de markt, trends te voorspellen en zich te onderscheiden van concurrenten. Marktinzichten vormen daarmee een waardevol instrument waarmee kwekers hun strategische positie in de bloemen- en plantenindustrie kunnen versterken.

De vraag

Hoe kunnen we het bloemenassortiment van meer dan 1800 kwekers zo goed mogelijk promoten richting bloemisten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië? Met als doel om zoveel mogelijk vraag te creëren tegen een zo interessant mogelijke prijs.

Voor deze promotie had Royal FloraHolland al diverse activiteiten ontplooid, maar die leidden nog niet tot de gewenste successen. Een multidisciplinair team van BTTR heeft samen met deskundigen van RFH onder de loep genomen waar de behoeftes lagen en waar de verbeterpunten zaten. Belangrijke aandachtspunten waren branding, meer digital aandacht, aanbrengen van structuur, vergroten van beeldmateriaal op zowel capaciteit als variëteit.

In de strategische aanpak hebben we rekening gehouden met de belangen van de verschillende stakeholders. Daarin onderscheidt onze aanpak zich: werken in partnership en flexibel zijn om gedurende het proces door middel van het voortdurend testen en tonen van prototypes aanpassingen door te voeren.

Het toepassen van service design in een campagne zorgt voor effectiviteit

Lees meer

Samenwerken aan innovatie

Strategie, design & technologie

Bij BTTR zijn strategie, creatie en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom werken vanaf de allereerste start met multidisciplinaire teams. Een unieke mix van denkers en doeners die in alle fases van het proces aan de case werken.

 • 01 Strategie

  Leidend is geweest om in onze aanpak voor Royal FloraHolland de beschikbare bloemen van het seizoen te matchen met promotie. Het gaat hier om het aanbod van ruim 1.800 kwekers uit 15 verschillende landen. Zij telen ruim 150 verschillende bloemen, die het gehele jaar door worden gepromoot op basis van de beschikbaarheidsdata van Royal FloraHolland. De kalenderaanpak is door BTTR op een 365 gradenwijze doorgevoerd in meerdere uitingen. Het platform 365dagenbloemen.nl is als het ware een soort gids, die zowel informeert als inspireert. En uiteindelijk bloemisten aanzet tot het bestellen van de bloemen bij de groothandel. Door dagelijks een bezoek te brengen aan het platform wordt de doelgroep geholpen om meer variatie in hun assortiment aan te brengen om zodoende hun klanten in de winkel te blijven verrassen.

  Dat inspireren en informeren gebeurt overigens niet alleen op het platform. Er is ook een viertalig magazine (naast het Nederlandse magazine verschijnt ook een magazine voor de Duitse, Britse en Franse markt) en letterlijk alle 365 dagen van het jaar wordt social media ingezet om de bloemen uit de campagne op creatieve en inspirerende manieren aan te prijzen.

 • 02 Design

  Onze creatieve uitdaging was om een herkenbare branding te ontwikkelen die doorgevoerd kon worden in alle uitingen.

  Die nieuwe look & feel gaf een frisse blik op de campagne, modern en perfect aansluitend bij de doelgroep én de strategie. Vormelementen zie je terug op het platform in de navigatie, maar vanzelfsprekend ook in het magazine en op de socials. Door de branding op die manier frequent en veelzijdig in te zetten, laden we het merk en zorgen we voor herkenbaarheid bij de doelgroep.

  Op het platform is gebruiksvriendelijkheid key: door een heldere navigatie wordt de gebruiker geholpen bij het vinden van de juiste informatie.

 • 03 Technologie

  Voor het platform van 365dagenbloemen.nl is gebruik gemaakt van het Member Data Platform. Voor Royal FloraHolland is dit een passende oplossing, omdat er gebruik gemaakt kan worden van verschilende frontend-toepassingen. Er is namelijk flexibiliteit om applicaties uit te rollen richting verschillende doelgroepen. Bij een traditioneel CMS is de data in een systeem geïntegreerd en is de database van het CMS via de front-end te bereiken. Dat kan niet met een Headless CMS.

  Vanuit de MACH-architectuur zijn voor het platform 365dagenbloemen.nl drie verschillende front-end omgevingen ontwikkeld (progressive web apps). Een van de omgevingen is voor de abonnee/de bloemist, één voor publiek en één voor de kweker die eigen businessinzichten kan ontvangen achter een login. Zo krijgt iedere gebruiker alleen de voor hem/haar relevante informatie te zien en sluit dit aan bij de persoonlijke informatiebehoefte. Het platform heeft een volledig datagedreven aanpak. Dat betekent ook dat alles helemaal meetbaar is gemaakt.

Wat is een Member Data Platform?

Meer informatie
Cultuur

Digitale innovatie voor de wereld van morgen

Contact

Thijs van Dijk

Strateeg

0318 - 760 960