NLdigital Voorwaarden

Op de producten en dienstverlening van BTTR zijn de algemene voorwaarden van NLdigital van toepassing.

De NLdigital Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de NLdigital Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

Download NLdigital Voorwaarden