Veenendaal
Insight

Innovatie zorgt voor propositie wijziging

Als wij het hebben over een propositie, dan bedoelen we het volgende: de manier waarop je jouw organisatie (of je product of dienst) in de markt zet. Een propositie beantwoordt de vraag “Waarom zouden mijn klanten dit product of deze dienst van mij kopen?”. Een propositie heeft dan ook veel raakvlakken met de marketingmix (de 4 P’s: Plaats, Prijs, Product, Promotie), maar het is meer dan dat. Bij een goede propositie kijk je ook naar de huidige positie in de markt en de gewenste positie in de markt. En vergeet uiteraard je huidige doelgroep en je gewenste doelgroep niet. Als we onder andere alle eerder genoemde onderdelen scherp hebben, maken we dit visueel. Uiteindelijk begrijpen de meeste mensen pas het waarom van een propositie-wijziging als ze het voor zich zien. Dit visuele aspect is daarom misschien wel het belangrijkste onderdeel van de uitwerking van een propositie: je laat het merk aansluiten bij je gewenste koers. Als je een nieuwe koers inslaat omdat je bijvoorbeeld een nieuw product, bedrijf of een nieuwe dienstverlening wil introduceren, ben je aan het innoveren. Je hebt namelijk de conclusie getrokken dat het nodig is om deze stap te zetten. Je gaat iets nieuws doen. En daar heb je lef voor nodig want je hebt geen garanties op succes. Vandaar dat innovatie vrijwel altijd vraagt om een wijziging in propositie.

Thijs van Dijk
01
Observatie

Hoe kijkt de doelgroep nu naar jouw organisatie, product of dienst? Matcht de uitstraling met je klantbelofte (geloofwaardigheid)? Zomaar twee vragen die we beantwoord willen krijgen tijdens onze observatie. De benadering van de observatie verschilt uiteraard op het moment dat er iets nieuws wordt gelanceerd ten opzichte van doorontwikkeling van iets bestaands.

02
Formuleren van de uitdaging

Welk probleem moeten we oplossen? Wat moeten we bereiken om succes te vieren (targets bepalen)? Deze vragen staan centraal bij het formuleren van de uitdaging.

03
Customer Journey en persona's

Hoe trekken we de gewenste doelgroep aan en waar kunnen we ze het best bereiken? Wie is de ideale klant/gebruiker? Om tot een succesvolle propositie te komen zijn antwoorden op deze vragen essentieel.

04
Visuele uitwerking van communicatie-uitingen

Om alle bovengenoemde fasen voor iedereen te laten leven en het besef te laten indalen dat er wel degelijk grote veranderingen plaats gaan vinden, werken we gedetailleerd een aantal communicatie-uitingen uit.

Get ready for the launch

De propositie staat klaar om gelanceerd te worden. De lancering proberen we zo snel mogelijk te doen door een Minimum Viable Product (MVP) te lanceren omdat we dan al snel de eerste resultaten terugkrijgen en eerste inzichten kunnen aanscherpen.

We hebben het voordeel bij BTTR dat we een flink development team hebben waardoor we zonder tussenkomst van externe partijen snel live kunnen met een MVP. Door snel live te gaan, houden we initiële kosten beperkt en kunnen we eenvoudig doorontwikkelen op succesfactoren.

Kom in contact