Veenendaal
Insight

Propositie en positionering

Weet jij wat nu wat is? De twee termen worden veelal toegepast in de marketing en communicatie. Heel eerlijk; vaak om een strategie wat gewichtiger te laten klinken. Geen goede reden om de termen te gebruiken, maar onze ervaring leert dat vaak niet helemaal duidelijk is wat nu echt de verschillen tussen deze twee termen zijn en wat ze daadwerkelijk betekenen. En niemand durft te vragen; “wat betekent het nu eigenlijk?” Tijd voor opheldering.

Peter van Aalderen
01
Propositie

De term propositie verwijst naar het unieke aanbod en de toegevoegde waarde die een product of dienst biedt aan klanten. Het is de combinatie van functies, voordelen en prijsstelling die ervoor zorgen dat het product of de dienst opvalt tussen concurrerende aanbiedingen. Een sterke propositie maakt duidelijk waarom klanten voor dit specifieke product of deze specifieke dienst zouden moeten kiezen en helpt hen te begrijpen wat het uniek en waardevol maakt.

02
Positionering

De term positionering verwijst naar de manier waarop een bedrijf zijn product of dienst wil laten overkomen in de perceptie van de doelgroep. Het gaat om het creëren van een beeld of identiteit van het product of de dienst in de gedachten van de consumenten, in relatie tot concurrerende producten of diensten. Positionering is vaak gebaseerd op factoren zoals prijs, kwaliteit, imago, klantenservice en distributiekanalen. Het doel van positionering is om een unieke en onderscheidende plaats in de markt te vinden, zodat het product of de dienst opvalt en aantrekkelijk is voor de doelgroep.

03
Het verschil tussen propositie en positionering

Samenvattend kunnen we stellen dat de propositie gericht is op het definiëren van de unieke waarde en kenmerken van een product of dienst. De positionering richt zich op het beïnvloeden van de perceptie en het imago van het product of de dienst in de markt ten opzichte van concurrenten. Beide onderdelen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie en het succesvol positioneren van een product of dienst in de markt.

Een unieke propositie in combinatie met een unieke positionering maken jouw bedrijf opvallend onweerstaanbaar!

Kom in contact