Veenendaal
Insight

Wat is MACH-architectuur?

Een MACH-architectuur bestaat vrijwel altijd uit beheersbare componenten. Dit maakt de architectuur open en toegankelijk voor allerlei toepassingen en uitbreidingen. MACH staat voor Microservices, API-first, Cloud-native SaaS en Headless. Vandaar dat we er bij BTTR dol op zijn; het bevat vrijwel alle elementen waarvan wij momenteel denken dat ze innovatie versnellen.

Thijs van Dijk
01
Microservices

Microservices of Microservice-architerctuur is een manier van software ontwikkeling waarbij de architectuur wordt opgebouwd uit allerlei kleine applicaties die op een slimme manier samenwerken. Deze kleine deel-applicaties vormen voor de gebruiker één geheel doordat ze worden aangesproken vanuit één front-end applicatie.

02
API-first

Alle deel-applicaties die worden gebruikt in de microservice-architectuur, zijn toegankelijk via gestructureerde API’s. De kwaliteit van API’s wordt daarom van steeds groter belang. De API-first gedachte bij de bouw van een applicatie is dan ook essentieel om een MACH-architectuur aanpak succesvol te maken.

03
Cloud-native SaaS

Om aan de slag te gaan met een MACH-architectuur is het belangrijk dat alle applicaties die onderdeel uitmaken van het IT-landschap Cloud-native zijn. Deze applicaties noemen we Cloud-native SaaS applicaties. Zo kun je met je architectuur altijd overal bij en de API’s aanspreken die nodig zijn binnen je landschap.

04
Headless

Om van je MACH-architectuur één logisch geheel te maken, is het belangrijk om headless te werk te gaan. Dat betekent dat de front-end los moet staan van de back-end. De functie staat los van de zichtbare voorkant. Elke applicatie binnen je landschap heeft zijn eigen losstaande functie maar deze functie wordt ontsloten in de front-end; de omgeving waarin jouw IT-landschap samenkomt.

Kom in contact