Hoe kunnen we het ideale ondernemersklimaat creëren voor horecaondernemers?

 • Design systems
 • User experience design
 • Microservices
 • Applicatie-architectuur

Over

Koninklijke Horeca Nederland is de grootste brancheorganisatie voor de horeca in Nederland. Ze behartigen de belangen van ruim 20.000 horecaondernemers en 250.000 medewerkers in de horeca. Ze lobbyen bij de overheid en politiek voor gunstige wet- en regelgeving, streven naar goede arbeidsvoorwaarden, bevorderen kwaliteit en veiligheid in de horeca, bieden ondersteuning aan ondernemers en faciliteren kennisuitwisseling binnen de sector.

Uitdaging

KHN heeft de ambitie om haar leden te ondersteunen bij het accuraat houden van kennis over horeca. KHN concludeerde uit onderzoek dat de huidige IT-infrastructuur onvoldoende aansluit bij de ambitie van KHN: het ideale ondernemersklimaat creëren voor horecaondernemers.

 • Branche Horeca

Observatie

‘De huidige portaal omgevingen van KHN hebben onvoldoende mogelijkheden om horeca ondernemers én medewerkers in de horeca te ondersteunen bij hun ambitie’

Een 24/7 digitale omgeving voor iedereen in de horeca

Blijf 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws uit de horecasector. Ontvang actuele informatie over nieuwe trends, innovaties, regelgeving en ontwikkelingen in de wereld van restaurants, hotels, catering en meer. Wees altijd op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen, zoals nieuwe openings, prijzen en erkenningen, fusies en overnames, en veranderingen in consumentengedrag. Met continue toegang tot het laatste nieuws kun je als professional in de horecasector strategische beslissingen nemen, kansen identificeren en je concurrentiepositie versterken. Blijf voorop lopen in deze dynamische en uitdagende branche door 24/7 verbonden te blijven met het laatste horecanieuws.

 

 • 01 Sluit je voordelen af

  “Sluit je voordelen af” verwijst naar het belang van het benutten en afsluiten van voordelen die beschikbaar zijn in een bepaalde situatie. Het kan betrekking hebben op verschillende contexten, zoals persoonlijke financiën, werk voordelen of zelfs het maximaliseren van kansen in het dagelijks leven.

  Door bewust te zijn van de beschikbare voordelen en deze effectief te benutten, kunnen individuen en organisaties hun positie versterken, kosten besparen, efficiënter werken en hun doelen bereiken. Het kan gaan om het afsluiten van financiële voordelen zoals kortingen, bonussen of belastingvoordelen, het afsluiten van arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden of opleidingsmogelijkheden, of het afsluiten van voordelen in persoonlijke relaties zoals het waarderen van elkaars kwaliteiten en talenten.

  Het afsluiten van voordelen vereist bewustzijn, actie en het benutten van mogelijkheden die zich voordoen. Het gaat erom de mogelijkheden te zien, deze te benutten en ervoor te zorgen dat ze een positieve invloed hebben op de gewenste uitkomsten. Door zich te richten op het afsluiten van voordelen kunnen individuen en organisaties hun potentieel maximaliseren en succesvol zijn in hun streven naar groei, welzijn en voldoening.

 • 02 Neem deel aan evenementen

  Neem actief deel aan evenementen in de horecasector. Door deel te nemen aan relevante evenementen zoals beurzen, conferenties, workshops en netwerkbijeenkomsten kun je waardevolle kennis en inzichten opdoen, nieuwe contacten leggen en je professionele netwerk uitbreiden.

  Evenementen bieden een uitgelezen kans om op de hoogte te blijven van de laatste trends, best practices en innovaties in de horecasector. Je kunt deelnemen aan educatieve sessies, paneldiscussies en presentaties van experts uit de branche. Dit stelt je in staat om je kennis te vergroten, nieuwe ideeën op te doen en je eigen vaardigheden en expertise te verbeteren.

  Daarnaast bieden evenementen een uitstekende gelegenheid om te netwerken met professionals, leveranciers en andere belangrijke spelers in de horecasector. Door contacten te leggen en relaties op te bouwen, kun je waardevolle connecties maken die kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen, zakelijke kansen en zelfs mentorrelaties.

  Kortom, door actief deel te nemen aan evenementen in de horecasector kun je jezelf positioneren als een betrokken en goed geïnformeerde professional. Het stelt je in staat om je kennis en netwerk uit te breiden, wat op zijn beurt kan leiden tot groeikansen en succes in de branche.

De vraag

Horecaondernemers zijn er in heel veel soorten; varierend in grootte, maar zeker ook variërend in type onderneming. Dat iedere horecaondernemer behoefte heeft aan andersoortige informatie lijkt dan ook logisch. Immers, een grotere keten zoals De Beren heeft een andere informatiebehoefte dan een klein café op de hoek van de straat. Maar hoe organiseer je dat op een digitaal platform? Koninklijke Horeca Nederland heeft de ambitie om alle leden te informeren en ondersteunen bij de dagelijkse bedrijfsvoering, met alle kennis die centraal aanwezig is en gedeeld kan worden. Centrale thema’s waarover de Koninklijke Horeca Nederland wil communiceren zijn bijvoorbeeld wetgeving, brandveiligheid, hygiëne en personeelsinformatie. Maar ook het geven van financieel advies, informatie over vergunningen, energiebesparing en geluidsrechten van Buma Stemra.  

KHN concludeerde uit onderzoek dat de huidige IT-infrastructuur onvoldoende aansluit bij de ambitie van KHN: het ideale ondernemersklimaat creëren voor horecaondernemers. BTTR ging aan de slag om een nieuw digitaal platform te ontwikkelen.

Voor het achterhalen van de wens van de klant en het onderzoeken van de hierbij best passende oplossing, hebben we service blueprints samengesteld. Dat zijn visuele tools die de gebruikerservaring en interacties in een serviceomgeving in kaart brengen. Door deze blauwdrukken te gebruiken, zorg je ervoor dat je een goed overzicht creëert van wat er moet gebeuren, zowel bij de back-end als de front-end.

Het toepassen van business innovatie draagt bij aan een effectieve IT-infrastructuur

Lees meer

Samenwerken aan innovatie

Strategie, design & technologie

Bij BTTR zijn strategie, creatie en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom werken vanaf de allereerste start met multidisciplinaire teams. Een unieke mix van denkers en doeners die in alle fases van het proces aan de case werken.

 • 01 Strategie

  Bij de Koninklijke Horeca Nederland bleek een “less is more-oplossing” het beste te passen. Het platform mijn.khn.nl is gebouwd op een manier die zo functioneel mogelijk is. Dat houdt in dat de flows zo toegankelijk mogelijk zijn en de stappen om bij de gezochte informatie te komen kort. Simpel gezegd wordt er alleen maar getoond wat er getoond moet worden.

  Binnen het platform is gebruik gemaakt van de bestaande crm-database van KHN-leden. Een lid kan zelf zijn lidmaatschap beheren (en afsluiten), maar ook in de omgeving alle informatie kunnen vinden.

  Binnen het platform is een deel publiek toegankelijk, en een deel dat achter een login zit. Vanaf het moment dat ingelogd is, krijgt de gebruiker alleen nog maar de voor hem relevante informatie te zien. De taak van BTTR was om de informatie zo toegankelijk en beschikbaar mogelijk te maken. Wekelijks wordt een gepersonaliseerde mailing verstuurd, met onderwerpen die aansluiten op het type horecaonderneming. Soms zijn onderwerpen voor alle doelgroepen relevant (denk aan CAO-informatie), maar ook specifiek voor de lokale onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een noodverordening in Amsterdam wanneer er door actuele omstandigheden wegen afgesloten moeten worden en de eigen onderneming tijdelijk minder goed bereikbaar is.

   

 • 02 Design

  Het design van mijn.khn.nl is erop gestoeld om de doelgroep zo functioneel en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te helpen. Dat heeft ertoe geleid dat het platform een heldere, frisse uitstraling heeft. Duidelijke blokken en bijvoorbeeld buttons met hierin meteen heldere informatie wat er achter de knop te vinden is.

  Het platform voor de leden heeft drie hoofdthema’s. De eerste is “Blijf 24/7 op de hoogte”, met hier informatie over nieuwe trends, innovaties, regelgeving en ontwikkelingen in de wereld van restaurants, hotels, catering en meer. De tweede is “Neem deel aan evenementen”, met informatie over beurzen, conferenties, workshops en netwerkbijeenkomsten om waardevolle kennis en inzichten op te doen, nieuwe contacten te leggen en om het professionele netwerk uit te breiden. En de laatste: “Voordelen afsluiten, met informatie over financiële voordelen zoals kortingen, bonussen of belastingvoordelen, het afsluiten van arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden of opleidingsmogelijkheden. Bij alle drie de thema’s geldt wederom dat alleen de voor de ondernemer relevante informatie wordt getoond. Bij nieuwe logins wordt altijd gestart met een rondleiding, waarbij de gebruiker wordt gewezen op de juiste informatie. Zie het als een tour langs de “need to knows”.

   

 • 03 Technologie

  Bij het platform van mijn.khn.nl hebben we gebruik gemaakt van een MACH-architectuur die het mogelijk maakt om het IT-beheer te vereenvoudigen. Voor verschillende doelgroepen kunnen verschillende front-endomgevingen (progressive web apps) ontwikkeld worden.

  Het voordeel van de progressive web app is dat alle acties ontzettend snel doorgevoerd worden. Om van je MACH-architectuur één logisch geheel te maken, is het belangrijk om headless te werk te gaan. Dat betekent dat de front-end los moet staan van de back-end. De back-end functionaliteit staat los van de zichtbare voorkant.

  Bij de ontwikkeling van het platform is veel energie gestoken in het koppelen van de UX-copy aan de UX-interface met als doel om de informatie zo duidelijk en zo beknopt mogelijk over te brengen aan de doelgroep.
  Gedurende het proces is dit getest, zowel door het BTTR-multi disciplinaire team, als met testpersonen uit de doelgroep.

  Gebruikers hebben binnen een prototype alle stappen uit het proces doorlopen. De optimalisaties die naar aanleiding hiervan doorgevoerd zijn, hebben het platform functioneler en slimmer gemaakt.

   

Het toepassen van business innovatie draagt bij aan een effectieve IT-infrastructuur

Lees hier hoe
Cultuur

Digitale innovatie voor de wereld van morgen

Contact

Thijs van Dijk

Strateeg

0318 - 760 960