Online marketing strategie

Dit wil ik

Jouw online marketing écht effectief inzetten? Dan kan een goede online marketing strategie niet ontbreken. Veel bedrijven richten zich op korte termijn plannen als het gaat om marketingactiviteiten. Een online marketing strategie is een lange termijn plan waarmee we ervoor zorgen dat jouw marketingdoelstellingen behaald worden. 

Online marketing is een breed speelveld

Online marketing is zeer breed. Binnen een online marketing strategie moet er dan ook nagedacht worden over diverse online marketingactiviteiten, marketingmiddelen en marketingkanalen. Het is dus niet zo gek dat veel bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Want waar moet je nu beginnen bij het bedenken van een goede online marketing strategie?

Wat is een online marketing strategie precies?

Wanneer je wilt beginnen met een online marketing strategie is het belangrijk eerst goed te weten wat een online marketing strategie precies inhoud. Zoals aan het begin van dit blog is gezegd, is een online marketing strategie een lange termijn plan. Een online marketing strategie is volledig ingericht om jouw doelstellingen te behalen en de gewenste resultaten ook op de lange termijn te kunnen vasthouden. Meetbare marketingdoelstellingen zijn dan ook het uitgangspunt van de strategie. Samen met de doelgroep en de markt waarin jouw bedrijf zich bevindt, bepaald dit welke online marketingactiviteiten worden ingezet. 

De stappen van een online marketing strategie

Wil je aan de slag met een sterke online marketing strategie? Dan gaan daar een aantal belangrijke stappen aan vooraf. Het proces dat wij doorlopen bij het bedenken van een effectieve online marketing strategie die perfect aansluit op jouw organisatie, bestaat uit een aantal belangrijke stappen. We bepalen de doelen die jouw bedrijf wil behalen, brengen de markt in kaart met daarbij jouw concurrenten, we kiezen de meest geschikte kanalen en middelen, stellen een planning op en zorgen voor continue monitoring en bijsturing.

Bepaal de doelen

Voordat we kiezen welke online marketingactiviteiten we in gaan zetten is het van belang een duidelijk beeld te hebben van welke doelen jouw organisatie wil behalen. Wanneer we deze doelen formuleren is het belangrijk deze dusdanig te formuleren dat deze meetbaar zijn. Zo kunnen we tijdens de monitoring zien of de doelen behaald worden en eventueel bijsturen waar nodig. 

Breng je huidige online aanwezigheid in kaart

Voordat we weten hoe we de doelen, oftewel de gewenste situatie, kunnen bereiken, bepalen we de huidige situatie van jouw organisatie. Zo weten we wat er precies nodig is om de gewenste situatie te bereiken en welke ‘weg’ we moeten afleggen om tot dit resultaat te komen.

Maak een concurrentenanalyse

We willen natuurlijk jouw doelgroep bereiken en hen overhalen tot actie. Om te bepalen hoe we dit kunnen bereiken is het van belang een concurrentieanalyse uit te voeren. Dit is een belangrijk onderdeel van de online marketing strategie. Met de informatie die we krijgen uit deze concurrentieanalyse bepalen we hoe jouw organisatie zich kan onderscheiden van de concurrentie die aanwezig is binnen jouw speelveld op de markt.

Kies de kanalen en middelen die je wilt gebruiken

Om uiteindelijk een succesvolle online marketing strategie uit te kunnen voeren, moeten we de juiste kanalen kiezen. We weten inmiddels wie jouw doelgroep is en waar jouw concurrenten zich bevinden. Met deze informatie kunnen we bepalen via welke kanalen jouw doelgroep te bereiken is. Binnen online marketing kunnen onder andere kanalen zoals social media, websites (zowel een eigen website als interessante websites van derden) en e-mail ingezet worden.

Stel een duidelijk stappenplan op

Zijn alle voorgaande stappen succesvol uitgevoerd? Dan weten we precies wie we willen bereiken en hoe we deze doelgroep kunnen bereiken. Het volgende cruciale onderdeel van een goede online marketing strategie is een stappenplan. Want hoe komen we nu van de huidige situatie tot de goedlopende online marketingactiviteiten? 

 

We bepalen welke stappen nodig zijn om bepaalde online marketing activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan content dat ontwikkeld moet worden. Vanuit dit stappenplan bepalen we ook de planning. Welke marketingactiviteiten moeten wanneer uitgevoerd worden om het beste resultaat te behalen? 

Blijf de voortgang monitoren en stuur bij

Een online marketing strategie kan vooraf nog zo goed uitgedacht zijn, het blijft altijd belangrijk de voortgang te monitoren. Op deze manier houden we de statistieken in de gaten en kunnen we zien of de doelstellingen behaald gaan worden. Door het monitoren van de voortgang kunnen we altijd bijsturen wanneer dat nodig is.

Hulp nodig bij het opstellen van een online marketing strategie? 

Wil jij aan de slag met een goede online marketing strategie en weet je niet goed waar je moet beginnen? Bij BTTR hebben wij de expertise in huis om een online marketing strategie op te stellen die perfect aansluit aan jouw organisatie. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Dit wil ik
0318 - 760 960