Microservices

In het huidige digitale landschap heb je vrijwel nooit meer met één software oplossing te maken waarmee je alles kunt regelen binnen je bedrijf. Het huidige landschap kun je beter vergelijken met een blokkendoos. Door kleinere blokjes (microservices) slim samen te laten werken, ontstaat er een krachtig IT-landschap waarmee je klaar bent voor de toekomst.

Wat zijn microservices?

Microservices zijn een architectuurstijl waarbij een applicatie wordt opgedeeld in kleine, losstaande applicaties die elk hun eigen taak uitvoeren. Het tegenovergestelde hiervan is een monolithische architectuur, waarbij de software uit één soort architectuur bestaat.  Microservices kunnen het IT-landschap van jouw organisatie op een aantal manieren versterken.

Help mij hierbij

Aansluiten bij onze standpunten

Onze standpunten over microservices:

  • 01 Microservices voor flexibiliteit

    Microservices zijn flexibel en schaalbaar. Omdat elke microservice op zichzelf staat, kunnen we ze makkelijk aanpassen of vervangen zonder dat dit invloed heeft op de andere diensten in de applicatie. Zo kunnen we dus veel sneller op veranderingen reageren. Ook kun je microservices makkelijk opschalen als je meer capaciteit nodig hebt. Als jouw aantal gebruikers groeit, dan groeit je applicatie dus makkelijk mee.

  • 02 Je zet kansen om naar innovatie binnen je huidige IT-landschap

    Een sterk IT-landschap is een van de beste investeringen voor jouw organisatie. Dit ontkennen maar weinig mensen. Toch wordt er meer naar de grootte van de investering gekeken, dan naar de baten die het oplevert. Microservices zijn een voorbeeld van een investering die veel kan opleveren. Ze bieden super goede prestaties, doordat meteen duidelijk is welk onderdeel in de grote applicatie geoptimaliseerd moet worden. Hiermee zijn ze super stabiel!

  • 03 Microservices: een snelle time-to-market

    Microservices verkorten de ontwikkeltijd van jouw applicatie. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk waarde te kunnen leveren en zo efficiënt mogelijk te werken. Door microservices kunnen we ons concentreren op specifieke taken en sneller te werken. Zo kunnen we beter doelgroeponderzoek te doen, meer testen etc. Hiermee kunnen we een product afleveren dat nog beter op jouw doelgroep is afgestemd.

Cultuur

Digitale innovatie voor de wereld van morgen

Contact

Neem vandaag nog contact op met één van onze innovatie-experts

Contact opnemen
0318 - 760 960