Inventarisatie en bescherming van flora en fauna in Nederland

  • Opdrachtgever
  • Regelink
Marter

Met applicaties de biodiversiteit helpen beschermen

Regelink is een ecologisch adviesbureau. Met een multidisciplinair team zetten zij zich in voor onder andere gebiedsbrede inventarisaties, toegepast ecologisch onderzoek en veld-en soortenonderzoek. Regelink heeft als doel de biodiversiteit te beschermen. 

Om het werk van Regelink efficiënter te maken, helpen wij BTTR met hun digitale vraagstukken. Wij hebben diverse applicaties ontwikkeld ter bevordering van beschermde soorten en inventarisatie.

“Het is prettig samenwerken met BTTR. Ze zijn bereikbaar, tonen initiatief en het is vaak ook nog erg gezellig!"

Chris Driessen - Regelink

De ideale manier om grootschalige inventarisaties van beschermde flora en fauna beschikbaar te stellen

Voor Regelink hebben wij diverse applicaties ontwikkeld. Deze applicaties dienen ter bevordering van beschermde soorten en inventarisatie. Één van de platformen die wij voor Regelink hebben ontwikkeld is de Flora Fauna Check.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar. Dankzij FloraFaunaCheck.nl kan een gemeente direct zien welke inspanning een initiatiefnemer moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Een ideaal instrument om als gemeente invulling te geven aan de Wet natuurbescherming.

Samenwerkingsplatform op maat

Naast de Flora Fauna Check hebben wij voor Regelink een samenwerkingsplatform op maat ontwikkeld. De medewerkers van Regelink zijn veelal in het veld te vinden. Hierdoor moeten medewerkers vaak op afstand met elkaar werken. Het samenwerkingsplatform dat wij bij BTTR hebben ontwikkeld, geeft Regelink de mogelijkheid efficiënter samen te werken. In deze applicatie kunnen medewerkers terugbelverzoeken plaatsen, offertes aanvragen en delen en zich aanmelden voor veldwerk. Daarnaast heeft deze applicatie een GPS functie waardoor medewerkers te volgen zijn wanneer zij in het veld werken. Vaak zijn medewerkers in een gebied waar geen tot weinig mensen zijn, of werken zelfs in de nacht. Door middel van de track functie waarborgt Regelink de veiligheid van haar medewerkers.

Van social tot SEO

Naast de ontwikkelde applicaties, hebben wij bij BTTR ook de marketing van Regelink ondersteund. Dit hebben wij gedaan door het zorgen voor een goed presterende website die tevens gebruiksvriendelijk is. Ook hebben wij de online marketing verzorgd. Van social media tot aan zoekmachine optimalisatie.

Marter
Vleermuizen
Vos
Vleermuizen
Eekhoorn

Alle benodigde digitale expertise en skills voor jouw sector

Spreek af met onze specialisten en kom achter onze werkwijze

Strateeg

Medewerker Thijs

Thijs van Dijk

Strateeg (Partner)

Medewerker Peter

Peter van Aalderen

Designer

Jordie Koppenaal

Schakel je notificaties in OK Nee ik wil het niet